Brandende kwesties: de trends

Brandveilig bouwen is en blijft een hot topic in 2019. Wat komt er aan nieuwe wet- en regelgeving op ons af? Een boeiend thema waarmee betrokken partijen in de bouwkolom continu balanceren tussen wens en realiteit en tussen moeten en willen.

We spreken Rudolf van Mierlo van DGMR uit Den Haag, gerenommeerde autoriteit op het gebied van brandveilig bouwen. Rudolf van Mierlo is onder andere auteur van de handreiking aan gemeenten om goede beoordelingen te kunnen uitvoeren van de brandveiligheid van gevels. Verder is hij lid van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften. Deze commissie, ook wel genoemd naar de voorzitter Koudijs, is een door de minister van BZK benoemde onafhankelijke commissie die partijen adviseert bij geschillen over de toepassing van bouwregelgeving. De commissie adviseert het Ministerie van Binnenlandse zaken ook naar aanleiding van de Britse rapportages over de beruchte brand van 2017 in de Grenfell Tower, Londen.

Nieuwe norm rookwerendheid heeft impact
Het beperken van rookverspreiding was eigenlijk nooit goed geregeld in de bouwwetgeving, maar dat komt er nu aan. De meeste slachtoffers bij brand zijn te wijten aan rook. Dus de rookwerendheid van scheidingen moet worden aangepakt. Dit wordt dan ook onderdeel van het nieuwe bouwbesluit. Het gaat om de NEN6075, die halverwege dit jaar gereed zal zijn. Hierbij staan niet losse producten of onderdelen in constructies centraal, maar constructies
die rook tegenhouden of beperken als geheel.

Van Mierlo verwacht dat dit best ingrijpend is. Nu bouwen we brandcompartimenten maar daarbinnen zou je rookcompartimenten moeten bouwen en dat doen we nog nauwelijks.  Daarvoor gebruiken we nu vooral brandwerende producten en dat is valide conform bouwbesluit,  maar is niet de beste oplossing.

“Laten we ervoor zorgen dat bouwend Nederland ook de verantwoordelijkheid neemt. Er zit sowieso een groot gat tussen wat moet en wat gebeurt. Alleen nieuwe regeltjes gaan niet helpen.”

Toename in risicodenken volgens NEN6079
We moeten meer in risico’s denken en minder in regels, vindt Van Mierlo. En deze nieuwe norm jaagt dit aan en dat is een uitstekende ontwikkeling. Het vereist wel een hoger kennisniveau in de bouw. Op het gebied van brandveiligheid heeft dat ook te maken met de zeer beperkte aandacht hiervoor tijdens opleidingen. Er zullen meer normen volgen vanuit ditzelfde principe.

Brand in Londen heeft nog steeds effect in de markt
Alle gemeenten hebben een brief gekregen over het beoordelen van gevels. Naar aanleiding van kamervragen heeft Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, toegezegd om de gemeenten te vragen een inventarisatie van potentieel gevaarlijke gevels uit te voeren en
daarna zo nodig nader onderzoek te doen. In december ontvingen gemeenten een risicotool om de potentieel gevaarlijke gevels te selecteren. In januari volgde een handreiking om betere beoordelingen van de brandbaarheid van gevels te kunnen uitvoeren. Dit geldt waarschijnlijk alleen voor hoog-risico-gebouwen. Alle gebouwen van boven de 13 meter die gebruikt worden door minder-zelfredzamen en alle gebouwen boven de 20 meter waarin geslapen wordt.

De handreiking lost niet alles op en dat heeft alles te maken met de structuur in Nederland. Gemeenten blijven op gebied van handhaving een belangrijke vinger in de pap houden, ook als de Wet Private Kwaliteitsborging wordt ingevoerd. Maar ze worden voor toezicht dan geheel of gedeeltelijk afhankelijk van externe kwaliteitsborgers die dus ingehuurd worden door opdrachtgevers zelf.

De rapporten uit Engeland moeten nog verschijnen en de conclusies dus ook. Dat is interessant want het systeem in Engeland komt voor 95% overeen met dat van Nederland. Het rapport volgt binnen enkele maanden.